Leugens

 

Een greep uit de leugentjes over 1302

  


Was Gwijde van Dampierre, de graaf van Vlaanderen, echt zo'n goedmoedige brave opa? Neen.

Was de Franse koning Filips de Schone een akelig vervelende, rabiate Vlamingenhater? Neen.

Was Vlaanderen op dat ogenblik een o zo rijke regio, van levensbelang voor Frankrijk? Niet overdrijven, hè. Heel Noord-Frankrijk is bezaaid met gotische kathedralen, gebouwd omstreeks die tijd: het mooiste bewijs voor de welvarendheid van heel die regio. 

Was Brugge werkelijk een wereldhaven? Ja, maar ...

Is de goedendag een uitvinding van de Vlamingen uit 1302? Neen. De kronieken beschrijven dit wapen al in de Slag bij Woeringen 1288.

Werd de paus een week later wakker gemaakt omdat "voor het eerst in de geschiedenis een ridderleger verslagen was door een volksleger"? Neen, want dat was 14 jaar eerder al eens gebeurd.

Is de Vlaamse leeuwenvlag terecht een symbool voor het huidige Vlaanderen? Neen.

Is 11 juli terecht de feestdag voor het huidige Vlaanderen? Neen.

Was de overwinning van het Vlaamse voetvolk op een ridderleger een primeur? Neen. Denk aan Woeringen 1288.

Zijn de 'Brugse Metten' een unicum? Neen. Een primeur dan toch? Neen. Zoek eens op: Siciliaanse Vespers.

Moesten die Fransen echt proberen "schild en vriend" uit te spreken? Neen. 

Was Vlaanderen uiteindelijk de overwinnaar van deze oorlog? Neen. 

Heeft de overwinning van 1302 Vlaanderen toen iets opgeleverd? Weinig. Willem van Gulik en zijn huurlingenlegertje kostten een fortuin. 

Had de Vlaamse graaf überhaupt het recht om oorlog te voeren tegen Frankrijk? Neen. Een leenman die in opstand kwam tegen zijn leenheer, dat kostte hem normaal een kerkelijke banvloek. Maar omdat paus Bonifatius in oorlog was met Filips de Schone, werd hem dat bespaard.

Kon het de Vlaamse graaf eigenlijk wat schelen hoe het met Vlaanderen zou aflopen? Neen.

Heeft de Vlaamse overwinning van 1302 andere volkeren geïnspireerd? Neen. De Vlaamse graaf vond zelf inspiratie bij Woeringen 1288 . 

Was 1302 een strijd van Vlaamstaligen tegen Franstaligen? Hoegenaamd niet!

Sprak de Leeuw van Vlaanderen Vlaams? Neen.

Heeft 1302 iets zinvols opgeleverd? Ja, toerisme, 500 jaar later. In 1302 was de stadskas van Brugge zo goed als leeg. Alleen al het binnenhalen van die rare Willem van Gulik (Jülich, in het Rijnland) en zijn huurlingenlegertje kostte evenveel als het onderhouden van de eigen milities.

Guldensporenslag 1302 | P. Peters © 2011 - 2024