11 juli of 5 juni?

 

11 juli is de datum van de Vlaamse feestdag.

Wij vinden dat 5 juni een terechtere datum zou zijn. Op 5 juni 1288 vond op een boogscheut van Keulen de uitermate bloedige Slag van Woeringen plaats. In de Duitse geschiedschrijving geldt deze veldslag als een scharnierpunt in de geschiedenis. De machtsverhoudingen in heel West-Europa veranderden en voor het eerst in de geschiedenis werd een ridderleger in de pan gehakt door boeren en andere eenvoudige lieden. Het riddervolk werd gewoon brutaal van zijn paard gemept (o schande, zoiets mocht niet) en ter plekke afgemaakt en beroofd. We schrijven 1288, niet 1302. En de winnaar was Jan I, hertog van Brabant. In de Franse geschiedschrijving heet hij Jean le Victorieux, bij de Duitsers heet hij Johann der Siegreiche, en Engelse bronnen noemen hem John the Victorious. In de Vlaamse geschiedenis heet hij gewoon Jan. Of Jan I. Of hooguit Jan Primus, later verbasterd tot Gambrinus, de man van de bierfeesten. 

We leggen later van naaldje tot draadje uit hoe deze Brabantse hertog in 1288 helemaal in Keulen een veldslag ging winnen en zo vooral zijn schoonvader, de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre, een stevige neus zette. Brabant bleef overeind en breidde zijn macht een heel eind naar het oosten uit, met Limburg (niet te verwarren met het huidige Limburg, haha).

5 juni 1288 is voor Vlaanderen en België véél belangrijker dan 11 juli 1302. 

 

 

Guldensporenslag 1302 | P. Peters © 2011 - 2024